अफर

ताजा

प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा श्री मुक्तिधाम मा. वि राखु ले निम्न बिधा मा पदक हासिल गरेको छ ।

Feb 23, 2019
प्रथम राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, पाखपानीमा सहभागी भई श्री मुक्तिधाम मा. वि., राखु ले निम्न बिधा मा पदक हासिल गरेको छ ।

No comments: