अफर

ताजा

मुक्तिधाम माध्यमिक बिधालय राखु बाट SEE 2073 परिक्षामा उत्तीर्ण

Jun 16, 2017
मुक्तिधाम माध्यमिक बिधालय राखु बाट SEE 2073 परिक्षामा सम्मीलित भइ
(A 1 जना, 
B+ 15 जना,
 B 30 जना, 
C+ 17 जना, C 7 जना र
 D+ 1 जना उत्तीर्ण 
सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना

No comments: