अफर

ताजा

तिज मेला पिप्ले,०६९असोज

Sep 27, 2012
जस्मा पुरुष भलिवल प्रथमः काउलेगौडा घतान भएको छ ।
त्यसैगरी द्धीतीयः मौवाफाट भएको छ ।
महीला भलिवल प्रथमःचिमखोला
द्धीतीयःदग्नाम
पुरुष बास्केटबल प्रथमः सन्तोष सेवा युवा क्लव पिप्ले
द्धीतीयःपात्लेखेत
तिज गित प्रतीयोगीता
प्रथमः वडा नं. २ आमा समुह
द्धीतीयःवडा नं.१ आमा समुह
तृतीयः फ्युचर स्टार बोडीङ स्कुल
सान्तनाः वडा नं.८ आमा समुह + वडा नं.३ आमा समुह