अफर

ताजा

पुरानो ईतिहास बोकेको श्री मुक्तिधाम बिधालय, राखु भगवति, म्याग्दी

Feb 5, 2011
पुरानो ईतिहास बोकेको श्री मुक्तिधाम बिधालय, राखु भगवति, म्याग्दी । अहिले यस ठाउ मा ईलाका प्रहरि चौकी राखु र हुलाक रहेको छ । यस बिधालय मा पढ्एका धेरै ब्याक्ती हरु नेपाल का ठुला सरकारी देखी निजामति, बिभिन्न सस्था,बिदेश मा राम्रै गरेको पाई यको छ ।


No comments: