पुरानो ईतिहास बोकेको श्री मुक्तिधाम बिधालय, राखु भगवति, म्याग्दी

Leave a Comment
पुरानो ईतिहास बोकेको श्री मुक्तिधाम बिधालय, राखु भगवति, म्याग्दी । अहिले यस ठाउ मा ईलाका प्रहरि चौकी राखु र हुलाक रहेको छ । यस बिधालय मा पढ्एका धेरै ब्याक्ती हरु नेपाल का ठुला सरकारी देखी निजामति, बिभिन्न सस्था,बिदेश मा राम्रै गरेको पाई यको छ ।


0 comments:

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

LIVE TV NEWS 24