अफर

ताजा

Showing posts with label लघु कथा. Show all posts
Showing posts with label लघु कथा. Show all posts

जन्म आफैँमा एउटा अचूक घातक रोग हो र यसको कुनै उपचार असम्भव छ ।

Nov 13, 2016 No comments:
समाजमा सबैले बुझेर पनि अबुझ लाग्ने , ज्ञात भएर पनि अज्ञात लाग्ने र हुनलाई अत्यन्त सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया भएर पनि जहिले पनि घटित हुने ब...