अफर

ताजा

बाख्रा हेर्ने ढिल को ठुलो ढुङ्गा झर्यो ।

Aug 30, 2017

मिति २०७४/०५/१३ गते बिहान बाख्रा हेर्ने डिलमा रहेको ढुङ्गा गुल्टिदा अछेता र सिजल गाउँ जोड्ने मुख्या मोटर बाटो तथा पैदल बाटो अबरुद्ध भएको छ भने डिल भन्दा तल रहेको मानव बस्ती खतरामा रहेको छ ।स्रोत : फेसबुक न्यू जेनेरेसन युवा क्लब्, सिजलगाउ ।

No comments: