अफर

ताजा

बन्दै गरेको उप्-स्वास्थ्य चौकी राखु भगवति-७ जैसी खोर् (फोटो फिचर्)

Apr 30, 2017

फोटो साभर्: सन्जिब रिजाल

No comments: