अफर

ताजा

लेखा बिषय को शिक्षक आबश्यकता

Aug 16, 2016

जिल्ला शिक्षा कार्यालय को करार शिक्षक नियुक्ती गर्ने अनुमती पत्रचार अनुसार श्री मुक्तिधाम उच्च मा बि मा कार्यालय तथा लेखा बिषयको शिक्षक आबश्यकता परेको हुँदा सम्पूर्ण नेपाली मा दर्खास्त आवाहन गरेको छ । सम्पुर्ण जानकारी को लागी तल को बिज्ञापन हेर्नु होला ।

No comments: