अफर

ताजा

तिल्कीनीको जग्गा सार्वजनिक हो भनि फैसला

Feb 26, 2015
परापुर्वकाल देखी हामी राखूबासीले प्रयोग गर्दै आएको राखूपिप्ले गाविस अन्तर्गत तिल्कीनीको ६३४ रोपनी जग्गा हामी राखूबासीको मसानघाट हो । उक्त जग्गा २०२१ साल पछि व्यक्तीको नाममा दर्ता भएको थियो । सो जग्गा राखूबासीको सार्वजनिक जग्गा हो , राखूबासीको मसानघाट हो. ! राखु समाज कल्याण समिति काठमाडौंले धेरै लामो समय देखि जग्गा धनी सँग सार्वजर्निक जग्गा हो, राखूबासीको मसानघाट हो भनि सवोच्र्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको थियो । अनन्त् २०७१ साल फाल्गुण १२ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा ब्यक्तीको नभै सार्वजनिक हो भनि फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला पछि त्यो जग्गा हामी राखूबासीको सार्वजनिक सम्पती भएको छ । सम्पुर्ण राखूबासी, राखूबासी काठमाडौं तथा देश विदेशमा भएका राखूबासीलाई बधाई छ ।

No comments: