अफर

ताजा

राखू समाज कल्याण समिति काठमाडौबाट आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा उठेको रकम

Oct 26, 2014


हा्रम्रो संस्कृति , परम्परा र रिति रिवाजलाई संरक्षण गर्नको लागि राखू समाज कल्याण समिति काठमाडौबाट आयोजित देउसी भैलो कार्यक्रममा उठेको रकम
 राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ११०००
शिव कुमार श्रेष्ठ ११५००
राधेश्याम श्रेष्ठ ३९९०
ज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ १०१००
पुजन श्रेष्ठ १५२०
चन्द कुमार सुवेदी ७१००
मिना भण्डारी २६५०
सु टेक बहादूर मल्ल ३५००
पा. अरुण मल्ल ५५५५
सु जगत बहादूर मल्ल ४०००
क्या राम बहादूर मल्ल ५०१०
प्रकाश हमाल ६०००
चुन ब. कार्की ६५००
रामनारायण श्रेष्ठ ७५००

इश्विरी कर्माचार्य ४५००
भव बहादूर भण्डारी ४६५०
इन्द बहादूर भण्डारी हाल युएसए १०००
झप्पर बहादूर भण्डारी ५१५०
राम केसी ३५००
रामू सुवेदी ३५००
उदविर शाही १०१००
दिप व. शेन १०१००
क्या. खिम प्रताप मल्ल ९०७०
ज्गत ब मल्ल ४०१०
एस पि प्रेम मल्ल ११५००
अमृत हमाल तथा रेखा हमाल ३५००
जिवन कुमार मल्ल २१००
शरला शाही तथा नन्द ब. शाही हाल युके ५०००
शवनम शाही तथा कुमार शाही हाल हङ्गकङ्ग ५०००
मोहनाथ शुवेदी शर्मा १०२५०
हरिशचन्द शाही ५०००
जयराम हमाल २५००
दुर्गा व. शाही ३०००
अन्जु राइ ३०५०
रत्न कुमारी मल्ल कुकी मामी ५१००
रिता मल्ल ७१००
प्रकाश शाही ३०००
दण्डपाणी सुवेदी २०००

जगदिश श्रेष्ठ १०००
भगवान श्रेष्ठ १०००
यंू बहादुर मल्ल ३०००
हिरा मल्ल बुढाघर १००००
श्रीमति रेनु मल्ल ५०००
नसिंह बहादूर मल्ल हेपाली ५०००
badri अधिकारी १७०

विरेन्द्र श्र ेष्ठ १७०  

                                                                केहि फोटोहरु
No comments: