अफर

ताजा

राखुमा बिद्यालय ब्याबस्थापन समिती गठन सम्पन भएको छ ।

Sep 15, 2014
ढिलाई भए  भए पनि श्री मुक्तिधाम उच्च मा ।वि । राखुमा बिद्यालय ब्याबस्थापन समिती गठन सम्पन न भएको छ । सम्पुर्ण निर्वाचित पदाकारिहरुमा हार्द्रीक बधाई का साथ स्कूल को कुनै पनि कमी कमजोरी हरु लाई मध्य नजर गरी हात मा  हात मिलाई स्कूल लाई नमुना बनाउने काम गरिदिनु हुन्छ भन्ने कामना गर्दछु । 
 

No comments: