अफर

ताजा

सवैलाई आमन्त्रित गर्दछौ

Sep 2, 2013
सवैलाई आमन्त्रित गर्दछौ
भाद्र २२ गते शनिबार रुवी पार्टी प्यालेसमा यस राखूसमाज कल्याण समिति काठमाडौंर्ले सम्पूर्ण राखू समाज का छोरी तथा सवै राखू समाज कल्याण समितिका दिदि वहिनी आमाहरुलाई तिजको दर खुवाउन को लागि 
आर्थिक सहयोग गर्ने सदस्यहरु

भविन्द्र बहादूर मल्ल ७०००
दिलिप कुमार मल्ल तथा श्रीमती अनु शाह मल्ल ३०००
पाईलट अरुण मल्ल तथा श्रीमती चित्रा मल्ल ५०००
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ १००००
के .वी. भण्डारी १००००
डा. रवि मल्ल ३०००
भरत मल्ल २०००
सु. टेक बहादूर मल्ल २०००
शिव श्रेष्ठ १५०००
ईन्द्र बहादुर मल्ल २०००
डा. हिरा बहादुर मल्ल ३५००
बसन्त कुमार श्रेष्ठ २०००
मोहन बहादुर चन्द २५००
दान बहादुर मल्ल ५०००
कुमार शाही तथा शब्नम शाही ५०००
यू बहादुर मल्ल २०००
रेनु मल्ल ५०००
क्याप्टेन राम मल्ल ५०००


No comments: