अफर

ताजा

राखू समाज काठमाडौंले २०७० साल असार १ गते शनिवारका दिन राष्टिय सभा गृह भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विविध साँस्कृतिक कार्यक्रमको आम्दानी

Jul 7, 2013
राखू समाज काठमाडौंले २०७० साल असार १ गते शनिवारका दिन राष्टिय सभा गृह भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विविध साँस्कृतिक कार्यक्रमको आम्दानी

सि.न. प्रायोजन तथा आर्थिक सहयोग रकम

१. राखू समाजको संस्था बाट प्रायोजन १२४६५५ 
२. राखू समाजका सदस्यबाट आर्थिक सहयोग २०१००० 
३. राखूवासी विदेशबाट ४१६११ 
४ राखूसमाज बाहेकका संस्थाबाट प्रायोजन १७९४०२ 
. जम्मा ५,४६,६६८
यस कार्यक्रम बाट जम्मा टिकट विक्री 
१. राखू समाज भित्र ४८९०० 
२. राखू समाज बाहिरबाट विक्री १००८०० 
जम्मा १,४९,७००
कार्य समितिबाट जम्मा ४५,०००जम्मा रकम ७,४१,३६८

जम्मा खर्च ३,१०,०८२
राखू समाज काठमाडौं को आम्दानी ४,३१,२८६राखूसमाज काठमाडौंले २०७० साल असार १ गते शनिवारका दिन राष्टिय सभा गृह भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम खर्च

सि.न. विवरण रकम
१. हलभाडा २९७६०
२. साउण्ड खर्च ४०००
३. प्रेस टिकट,पोस्टर,डिजाईन ब्याच आदि २६०००
४. व्यानर खर्च ठुलोमा –मुख्य प्रायोजक सहित अन्य प्रायोजक ) ९०००
५. ब्याच सामाग्री सर्टिफिकेट ७५२०
६. कलाकार खर्च भाडा ६००००
७. मिडिया खर्च एडभरटाइजिगं रेडियो ए फम ५०००
८. भेषभुषा खर्च ९७१०
९. हल सजावट खर्च स्टेशनरी ४६५०
१०. सम्मान समाग्री १५६१०
११. राखू समाजको लोगो सहितको झण्डा १५४५
१२. राखू समाजको स्वागत गितको कम्पोज खर्च १९५००
१३. खादा,अविर,धुप बत्ती खर्च १५००
१४. संचार खर्च ल्यान लाईन रिर्चाज कार्ड १००००
१५. कार्यक्रम अवधि भर घरभाडा खर्च ८०००
१६. पारवहन इन्धन खर्च गाडी मोटरसाईकल १८४५०
१७. क्यामारा मेन तथा इडिटिङ्ग खर्च १०५००
१८. स्टेशनरी खर्च ५५३९
१९. खाना खाजा अफिस , सेमिनार तथा कलाकार खर्च ३००९८
२०. खाना तथा पोस्टर प्रविन सुरेन्द्र ३५००
२१. खाना तथा खाजा अफिस बाहिर ५२००
जम्मा खर्च २,८५,०८२
२२. इजोन इन्टरनेशनल बाट आएको २५००० पच्चिस हजार वापत राखूसमाज को वेवसाइड डाएनामिक बनाउने (२,८५,०८२+२५०००) ३,१०,०८२
२३. राखूको एतिहासिक पुरातात्विक चिजलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गर्न छुटटइएको रकम ५०,०००

No comments: